Formulieren

toelating JWC ouders-voogd

Het toelatingsformulier voor minderjarige cursisten kent ook een vermelding over de mogelijkheid belangrijke medische routines of meldingen schriftelijk aan de cursusleider door te geven. De informatie die u daar verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. Indien u wenst dat alleen onze dokter op de hoogte is geeft u de melding best in een gesloten enveloppe aan de cursist mee.

Volwassen cursisten kunnen hun routines en meldingen de eerste dag rechtstreeks aan onze dokter meedelen.